Vi ser frem til å høre fra deg


Har du, eller kjenner du noen som har en eiendom vi kan kjøpe?

Kjenner du noen som burde fått en verdivurdering av eiendommen sin?

Kontakt oss for kjøp! Vi utlover GOD dusør om vi får tilsagn.


Kontakt:

Haakon Vold Aunebakk       

- Styreleder Danebo Eiendom

- Styreleder Kanosa AS


M: 924 45 499

E.mail: haakon@kanosa.no

© Kanosa AS   -    Org.nr. 893 385 622  /  Danebo Eiendom AS   -   Org.nr. 928 051 935

DNB Bank ASA

Svenska Handelsbanken AB